Proszę aktywować JavaScript w przeglądarce, aby ta strona wyświetlała się poprawnie.

Generatory zegara głównego serii CG oparte są na precyzyjnym oscylatorze kwarcowym z zarządzaniem jitterem i są wolne od zakłóceń glitch w celu uzyskania bardzo wysokiej precyzji zegara. CG-2000 został zaprojektowany na potrzeby stacji nadawczych i postprodukcji, CG-1800 do małych i dużych systemów synchronizacji audio/wideo, a CG-1000 do studiów nagrań, aplikacji do dźwięku na żywo i dla profesjonalnych muzyków.

Sercem generatora jest oscylator kwarcowy. W każdym modelu serii CG zastosowano oscylator kwarcowy OCXO (sterowany termostatem) ze względu na jego wysoką precyzję, a temperatura otoczenia nie ma na niego wpływu. Szczycące się precyzją częstotliwości zegara na poziomie 0,01 ppm*1, która przewyższa dokładność TCXO (kryształowy oscylator z kompensacją temperatury), urządzenia te są kluczowe w tworzeniu precyzyjnych systemów synchronizacji ze stabilnością częstotliwości wyjściowej na poziomie ± 0,005 ppm lub mniej na dzień. Każdy z modeli jest wyposażony w złącze wejściowe, które obsługuje sygnał 10MHz. Pozwala to na podłączenie zegara rubidowego lub zegara GPS dla jeszcze wyższej precyzji.

Jitter zewnętrznego zegara jest redukowany dzięki oryginalnej konstrukcji obwodu Tascam, która zawiera wysokowydajny generator zegara wideo, zaprojektowany z układem FPGA*2 i PLL (pętla synchronizacji fazy) z filtrem dyskretnym. Umożliwia to dostarczenie stabilnego sygnału zegarowego do wyjść video/word w celu poprawy stabilności systemu. Obwód blokady zakłóceń glitch zapobiega szumom i przeskakiwaniu dźwięków spowodowanych przez zanikanie zegara głównego.

Oprócz dwunastu wyjść zegara i czterech wyjść wideo (tylko CG-2000 i CG-1800), wyjścia cyfrowe obejmują dwa wyjścia AES3/AES11 i dwa wyjścia S/PDIF, dzięki czemu urządzenia są przydatne w dużych systemach synchronizacji audio/wideo oraz szerokiej gamie innych aplikacji. Spośród dwunastu wyjść word, dwa obsługują również wyjścia x2Fs, x4Fs i 256Fs do użycia z systemami ProTools i innym oprogramowaniem DAW.

Seria CG ma wiele funkcji wspierających konserwację oraz identyfikację problemów w przypadku wystąpienia problemów. Funkcja analizatora mierzy zakończenie urządzenia wyjściowego, pomiar poziomu wejściowego (zarówno dla CG-2000 i CG-1800), jak i pomiar częstotliwości wejściowych. Te wbudowane funkcje umożliwiają urządzeniom obsługę problemów. Ponadto funkcja logów umożliwia wyświetlanie problemów i zapisywanie ich w formacie pliku CSV na dysku flash USB. Ponieważ właściwości oscylatorów kwarcowych zmieniają się w czasie, konieczna jest regularna kalibracja. Aby uniknąć problemów z synchronizacją, wymagane są regularne kontrole oraz regularna konserwacja. W tym celu seria CG ma funkcję autokalibracji, która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie konserwacji za pomocą zewnętrznego sygnału wejściowego*3 i prostych operacji.

Złącza Amphenol BNC na obudowie wykorzystują nakrętki do łączenia, dzięki czemu są bardzo trwałe. Do każdego złącza stosowana jest również pojedyncza płytka drukowana, co zapewnia doskonałą odporność na skręcanie i ciągnięcie kabli oraz tłumienie zakłóceń między złączami.

Seria CG to najnowsza z linii innowacyjnych profesjonalnych produktów cyfrowych Tascam – zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszej technologii cyfrowego zegara.

*1 Domyślna wartość fabryczna
*2 FPGA (Field Programmable Gate Array – bezpośrednio programowalna macierz bramek)
*3 Korzystanie z funkcji autokalibracji wymaga przygotowania osobnego oscylatora wyjściowego PPS 10 MHz z wbudowaną anteną GPS.

Szczegóły

Możesz tworzyć precyzyjne systemy synchronizacji

Tascam CG Series OXCOZegar wewnętrzny wykorzystuje precyzyjny oscylator OCXO, na który nie ma wpływu temperatura otoczenia

Sercem generatora jest oscylator kwarcowy. W serii CG zastosowano oscylator kwarcowy OCXO (sterowany termostatem) ze względu na jego wysoką precyzję, a temperatura otoczenia nie ma na niego wpływu. Szczycące się precyzją częstotliwości zegara na poziomie 0,01 ppm (domyślna wartość fabryczna), która przewyższa dokładność TCXO (kryształowy oscylator z kompensacją temperatury), urządzenia te są kluczowe w tworzeniu precyzyjnych systemów synchronizacji ze stabilnością częstotliwości wyjściowej na poziomie ± 0,005 ppm lub mniej na dzień.

Złącze wejściowe obsługujące sygnał 10 MHz – pozwala na tworzenie systemów z jeszcze większą precyzją

Złącze wejściowe, które obsługuje zewnętrzny sygnał 10 MHz, umożliwia podłączenie serii CG do zegara rubidowego lub zegara GPS w celu uzyskania jeszcze większej precyzji.

Tascam CG SeriesRedundantne zasilanie z dwoma obwodami zasilającymi

Dzięki dwóm obwodom zasilającym CG-2000 posiada redundancję, aby zapobiec wpadkom spowodowanym przez przerwy w dostawie prądu.

Redundantne wejście odnośnika wideo/zegara

Dzięki dwóm wejściom dla odnośnika wideo (dla CG-2000 i CD-1800) i odnośnika word clock, redundancja zapobiega problemom związanym z przerwami zegara zewnętrznego.

Obwód zarządzania jitterem zapewnia stabilność zegara

Jitter zewnętrznego zegara jest redukowany dzięki oryginalnej konstrukcji obwodu Tascam, która zawiera wysokowydajny generator zegara wideo, zaprojektowany z układem FPGA (bezpośrednio programowalna macierz bramek) i PLL (pętla synchronizacji fazy) z filtrem dyskretnym. Umożliwia to dostarczenie stabilnego sygnału zegarowego do wyjść video/word w celu poprawy stabilności systemu.

Obwód blokady zakłóceń glitch zapobiega szumom i przeskokom podczas zaniku zegara i odzyskiwania

Seria CG stale mierzy zewnętrzny zegar odniesienia. W urządzeniach, które nie mają wbudowanych funkcji zapobiegania problemom, a główny sygnał zegara zanika, referencyjne sygnały wideo i sygnały zegara word mogą zdesynchronizować się w fazie, a dźwięk może przeskakiwać podczas zaniku – i ponownie podczas odzyskiwania. W każdym modelu CG, jeśli zegar "wypadnie", zastępczy referencyjny sygnał zegarowy jest utrzymywany z wysoką wydajnością. W tym czasie referencyjne sygnały wideo i sygnały zegara word są utrzymywane w fazie, więc przywrócenie synchronizacji do sygnału referencyjnego może nastąpić bez zakłóceń, zapobiegając szumom wideo/audio i pominięciom dźwięków podczas odzyskiwania po zaniku.

Tascam CG SeriesLiczne złącza wyjściowe, w tym 12 wyjść zegara word

Oprócz dwunastu wyjść zegara i czterech wyjść wideo (tylko CG-2000 i CG-1800), wyjścia cyfrowe obejmują dwa wyjścia AES3/AES11 i dwa wyjścia S/PDIF, dzięki czemu urządzenia są przydatne w dużych systemach synchronizacji audio/wideo oraz szerokiej gamie innych aplikacji. Spośród dwunastu wyjść word, dwa obsługują również wyjścia x2Fs, x4Fs i 256Fs pozwalając na użycie ich z systemami ProTools i innym oprogramowaniem DAW.

Obsługiwane różne formaty sygnałów wideo (dla CG-2000 i CG-1800)

Obsługiwane są analogowe formaty sygnału wideo NTSC/PAL i cyfrowy HD Tri-level.

 

Funkcja analizatora, która może mierzyć zakończenie urządzenia wyjściowego

W instalacjach nadawczych i dużych studiach postprodukcyjnych powszechne są liczne podłączone urządzenia i skomplikowane okablowanie. CG-2000 ma funkcję analizatora, która umożliwia pomiar różnicy faz, częstotliwości wejściowych, poziomów wejściowych i zakończeń urządzeń wyjściowych – umożliwiając wsparcie podczas rozwiązywania problemów w razie ich wystąpienia.

Można zapewnić innym urządzeniom optymalne poziomy poprzez dostosowanie wyjścia wordclock

W zależności od tras okablowania i urządzeń odbiorczych poziomy sygnału mogą zostać zmniejszone – co prowadzi do awarii odbioru. Ponieważ moc wyjściową serii CG można ustawić na wiele poziomów, może ona zapewnić optymalne poziomy sygnału dla podłączonych urządzeń.

Tascam CG SeriesSprawdzanie warunków w przypadku wystąpienia problemów jest możliwe poprzez rejestrowanie i równoległe wyjście GPO

Jedną z funkcji, która umożliwia identyfikację przyczyn problemów, jest funkcja rejestrowania logów. Oprócz możliwości sprawdzenia dziennika na wyświetlaczu CG-2000, można również pobrać dziennik jako plik w formacie CSV na nośniku flash USB. Co więcej, możesz również monitorować warunki wystąpienia problemów, używając wyjścia równoległego GPO.

Funkcja autokalibracji umożliwia konserwację przez użytkowników

Ponieważ właściwości oscylatorów kwarcowych zmieniają się w czasie, konieczna jest regularna kalibracja. Aby uniknąć problemów, które mogą prowadzić do problemów z transmisją, wymagane są terminowe kontrole i regularna konserwacja. CG-2000 ma funkcję autokorekty, umożliwiającą użytkownikom przeprowadzanie konserwacji za pomocą zewnętrznego sygnału wejściowego* i prostych operacji. (* Korzystanie z funkcji autokalibracji wymaga przygotowania osobnego oscylatora wyjściowego PPS 10 MHz z wbudowaną anteną GPS.)

Tascam CG SeriesTrwałe, przykręcane złącza Amphenol BNC

Ponieważ złącza Amphenol BNC używają nakrętek do łączenia, są one wyjątkowo odporne na ciągnięcie, skręcanie i wielokrotne cykle łączenia-odłączania.

 

Tascam CG SeriesNiezależne płytki drukowane

Każde złącze ma niezależną płytkę drukowaną. Zapewnia to doskonałą odporność na skręcanie i ciągnięcie kabli oraz tłumi zakłócenia między złączami.

Poniższe anglojęzyczne filmy można obejrzeć w serwisie YouTube.

High-precision OCXO – Tascam CG series

High-precision OCXO

Glitch-free relocking – Tascam CG series

Glitch-free relocking

Hold-over function – Tascam CG series

Hold-over function

Self-calibration – Tascam CG series

Self-calibration

Clock redundancy – Tascam CG series

Clock redundancy

Power supply redundancy – Tascam CG series

Power supply redundancy

Główne cechy w skrócie

 • Seria wysoce niezawodnych, wysoce stabilnych i wysoce dokładnych generatorów zegara głównego
 • CG-1000 do studiów nagraniowych, dla inżynierów dźwięku i profesjonalnych muzyków nie wymagających synchronizacji wideo
  • Wysokiej jakości OCXO (oscylatory kryształowe kontrolowane termostatem) do bardzo dokładnego generowania sygnału zegarowego, na który nie ma wpływu temperatura otoczenia
  • Dokładność częstotliwości: ± 0,01 ppm, stabilność częstotliwości: ± 0,05 ppm/dzień
  • Obwód zarządzania jitterem i zarządzania blokowaniem zakłóceń glitch aby zapobiec problemom spowodowanym przez sygnał głównego zegara
  • Wejście zegara obsługuje częstotliwości taktowania do 10 MHz
  • 12 wyjść wordclock, 2 wyjścia AES3/AES11, 2 wyjścia SPDIF
  • 2 wyjścia wordclock obsługują Fs/4, Fs/2, 2 Fs, 4 Fs i 256 Fs dzięki czemu mogą być użyte z ProTools i innymi programami DAW
  • Funkcja autokalibracji* umożliwia konserwację przez operatora dla optymalnej dokładności w dowolnym momencie
  • Poziomy wyjściowe złącz wordclock można regulować
  • Funkcja analizatora pozwala mierzyć częstotliwości wejściowe
  • Funkcja rejestrowania logów w celu rozwiązywania problemów (sprawdź dziennik na wyświetlaczu lub pobierz plik w formacie CSV na nośniku flash USB)
  • Można zapisać maksymalnie 4 ustawienia systemowe do przywrócenia, a zapisane ustawienia można importować i eksportować przez USB
  • Blokada panelu aby zapobiec przypadkowemu działaniu
  • Organiczny wyświetlacz EL z szerokim kątem widzenia
  • Wgrywanie aktualizacji oprogramowania za pomocą portu USB
 • CG-1800 dla małych i dużych studiów postrpodukcyjnych
  • Stabilna synchronizacja pomiędzy dźwiękiem a obrazem
  • Elastyczna konfiguracja systemu z szeroką gamą formatów audio i wideo (Audio: Wordclock, AES3, AES11, SPDIF, Wideo: NTSC, PAL, HD tri-level)
  • Wysokiej jakości OCXO (oscylatory kryształowe kontrolowane termostatem) do bardzo dokładnego generowania sygnału zegarowego
  • Obwód zarządzania jitterem i zarządzania blokowaniem zakłóceń glitch aby zapobiec problemom spowodowanym przez sygnał głównego zegara
  • Wejście zegara obsługuje częstotliwości taktowania do 10 MHz
  • 4 wyjścia synchronizacji wideo, 12 wyjść wordclock, 2 wyjścia AES3/AES11, 2 wyjścia SPDIF
  • 2 wyjścia wordclock obsługują Fs/4, Fs/2, 2 Fs, 4 Fs i 256 Fs dzięki czemu mogą być użyte z ProTools i innymi programami DAW
  • Obsługa 0,1%, 4% pull-up/pull-down
  • Funkcja autokalibracji* umożliwia konserwację przez operatora dla optymalnej dokładności w dowolnym momencie
  • Poziomy wyjściowe złącz wordclock można regulować
  • Funkcja analizatora pozwala mierzyć częstotliwości wejściowe
  • Funkcja rejestrowania logów w celu rozwiązywania problemów (sprawdź dziennik na wyświetlaczu lub pobierz plik w formacie CSV na nośniku flash USB)
  • Można zapisać maksymalnie 4 ustawienia systemowe do przywrócenia, a zapisane ustawienia można importować i eksportować przez USB
  • Blokada panelu aby zapobiec przypadkowemu działaniu
  • Organiczny wyświetlacz EL z szerokim kątem widzenia
  • Wgrywanie aktualizacji oprogramowania za pomocą portu USB
 • CG-2000 – najlepsze rozwiązanie dla studiów nadawczych i postprodukcyjnych z takimi samymi funkcjami jak CG-1800, a ponadto:
  • Najwyższa niezawodność dzięki redundantnemu zasilaczowi i redundantnej synchronizacji wideo i wejść wordclock
  • Wyjścia GPO do monitorowania statusu błędów
 • *Korzystanie z funkcji autokalibracji wymaga przygotowania osobnego oscylatora wyjściowego PPS 10 MHz z wbudowaną anteną GPS

Dane techniczne

Wejścia i wyjścia
VIDEO INPUT (oprócz CG-1000) Złącze BNC
  Poziom wejściowy 0,5–2,0 Vp-p
  Impedancja wejściowa 75 Ω (możliwość przełączenia ON/OFF w menu)
  Format wejściowy SD video black burst: NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624)
SD video composite sync: NTSC B/W (RS-170)
HD video tri-level:
720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M)
1080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M)
1080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M)
1080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211)
  Dozwolone odchylenie częstotliwości ±10 ppm
WORD/EXT INPUTS Złącze BNC
  Poziom wejściowy 0,5–5 Vpp
  Impedancja wejściowa 75/50 Ω (można ustawić na 75/50/OFF w menu)
  Obsługiwane częstotliwości WORD CLOCK: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN obsługiwane tylko gdy jest wybrane 48/96/192 kHz)
ATOM: 10,0 MHz
GPS: 10,0 MHz
Dozwolone odchylenie częstotliwości ±10 ppm
AES3/11 INPUT XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
  Poziom wejściowy 0,2–10 Vpp
  Impedancja wejściowa 110 Ω
  Format AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4
  Obsługiwane częstotliwości 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN obsługiwane tylko gdy jest wybrane 48/96/192 kHz)
  Dozwolone odchylenie częstotliwości ±10 ppm
CALBRATION INPUT (wejście do kalibracji) Złącze BNC
  Poziom wejściowy 0,5–5 Vpp
  Impedancja wejściowa 50 Ω (można przełączyć ON/OFF w menu)
  Obsługiwane częstotliwości ATOM: 10,0 MHz
GPS: 10,0 MHz, PPS
VIDEO OUTPUTS (oprócz CG-1000) Złącze BNC
  Impedancja wyjściowa 75 Ω
  Format wyjściowy SD video black burst: NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624)
SD video composite sync: NTSC B/W (RS-170)
HD video tri-level:
720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M)
1080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M)
1080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M)
1080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211)
WORD OUTPUTS Złącze BNC
  Poziom wyjściowy 1,0–3,5 Vpp (można ustawić w menu w krokach co 0,5V)
  Impedancja wyjściowa 75 Ω
  Obsługiwane częstotliwości 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
11,2896/12,288 MHz (Super Clock, tylko złącza 11/12)
(−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN obsługiwane tylko gdy jest wybrane 48/96/192 kHz)
AES3/11 OUTPUTS XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
  Poziom wyjściowy 2,5 Vp-p
  Impedancja wyjściowa 110 Ω
  Format AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4
  Obsługiwane częstotliwości 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
S/PDIF OUTPUTS Złącze RCA
  Poziom wyjściowy 0,5 Vpp
  Impedancja wyjściowa 75 Ω
  Format IEC 60958-3 (SPDIF)
  Obsługiwane częstotliwości 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN obsługiwane tylko gdy jest wybrane 48/96/192 kHz)
ALARM OUTPUT (tylko CG-2000) Złącze Euroblock 6-pin
  Format wyjściowy Otwarty kolektor
  Impedancja wyjściowa 10 Ω
  Wytrzymałość dielektryka 20 V
  Maksymalny prąd wyjściowy 50 mA
Wydajność
Wewnętrzny oscylator OCXO (oscylator kwarcowy sterowany termostatem)
  Dozwolone odchylenie częstotliwości ±0,01 ppm (ustawienie fabryczne, wartość dopasowywana)
  Charakterystyka częstotliwości w funkcji temperatury ±0,05 ppm (0 do 40 ºC)
  Długoterminowa stabilność częstotliwości ±0,005 ppm (dziennie)
±0,5 ppm (rocznie)
Zasilanie i inne specyfikacje
Zasilanie AC 100–240 V
Pobór mocy CG-2000: 14 W
CG-1800: 11,5 W
CG-1000: 10 W
Wymiary zewnętrzne (SZ. × WYS. × GŁ.) 483 mm × 44 mm × 310 mm
Waga CG-2000: 3,3 kg
CG-1800: 3,2 kg
CG-1000: 3,1 kg
Zakres temperatur pracy 0–40 °C

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnio zmodyfikowane: 2023-06-26 15:35:39 UTC