Proszę aktywować JavaScript w przeglądarce, aby ta strona wyświetlała się poprawnie.

Ochrona twoich danych osobowych podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej, jest dla nas ważna. Twoje dane są chronione zgodnie z przepisami ustawowymi.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o charakterze i zakresie przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem tej strony internetowej, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

I. Dane podmiotu odpowiedzialnego

TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12
65205 Wiesbaden-Erbenheim
Niemcy
Tel.: +49 (0) 611 71 58-0
E-mail: info@teac.eu

II. Administrator danych osobowych

Nasz zewnętrzny administrator danych osobowych z chęcią odpowie na wszelkie pytania o ochronie danych:

Pan Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6,
42897 Remscheid
Niemcy
Tel.: +49 (0) 2191 909 430
E-mail: datenschutz@teac.de

III. Przetwarzanie danych na stronie

Twoja wizyta na naszej stronie jest rejestrowana. Gromadzimy następujące dane udostępniane przez twoją przeglądarkę internetową:

 • Adres IP używany w danej chwili przez twój komputer lub router
 • Data i godzina
 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny twojego komputera
 • Strony które odwiedzasz,
 • Nazwy i rozmiary wnioskowanych plików
 • ULR strony przekierowującej, jeśli dotyczy.

Dane te są gromadzone jedynie ze względów bezpieczeństwa danych, poprawienia wydajności naszej strony i analizy błędów na podstawie Art. 6, pkt. (1) f) RODO. Adres IP twojego komputera jest analizowany jedynie w formie anonimowej (skrócony do trzech ostatnich cyfr). Ze wszystkich innych względów, możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania informacji o swojej tożsamości.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja e-mail) jest podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Poufne dane powinny zatem być wysyłane do nas inną drogą, np. pocztą.

Formularz kontaktowy

Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, dane adresowe lub dane kontaktowe), które dobrowolnie nam przekazujesz, na przykład w związku z zapytaniem, lub w inny sposób, będą przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji z tobą i wyłącznie w celu, dla którego przekazałeś nam te dane. Dane te są przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt. (1) f) RODO.

Rejestracja TASCAM ID.

1. Dane osobowe, które będą pozyskiwane

Po zarejestrowaniu Twojego TASCAM ID, TEAC będzie gromadził następujące informacje o Tobie:

 • (1) Pozyskiwane dane: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, adres e-mail, hasło, informacja o przeglądarce i/lub urządzeniu, którego używasz, historia wejść na stronę TASCAM ID
 • (2) Dane, które mogą być pozyskiwane na Twoje życzenie: płeć
 • (3) Historia korespondencji lub komunikacji z Tobą, historia zakupu lub usług, historia pobierania
 • Ponadto, dane osobiste mogą być rejestrowane wyłącznie w Twoim własnym imieniu.

2. Cel używania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów

 • (1) Aby zapewnić zarejestrowanym produktom i produktom powiązanym, wsparcie posprzedażowe i inne usługi. (W tym dostarczanie informacji o aktualizacji oprogramowania i płatnych/bezpłatnych usługach członkowskich. Zwane dalej "Zarejestrowanymi Produktami" itp.)
 • (2) Przekazywanie informacji o wydarzeniach i kampaniach związanych z Zarejestrowanymi Produktami itp.
 • (3) Aby poprosić Cię o przetestowanie naszych produktów i usług, w tym Produktów Zarejestrowanych.
 • (4) Wykorzystywanie opinii użytkownika na temat naszych produktów i/lub usług, w tym Produktów Zarejestrowanych, jako odniesienia do planowania, rozwoju i strategii sprzedaży produktów i usług lub do ulepszania produktów i usług.
 • (5) Tworzenie danych statystycznych sklasyfikowanych według Twoich atrybutów
 • (6) Aby uwierzytelnić i rozpoznać Cię jako zarejestrowanego członka TASCAM ID, analizować historię dostępu do naszych produktów i usług na naszych stronach internetowych, poprawiać i utrzymywać jakość doświadczenia użytkownika w naszych produktach, usługach i stronach internetowych dla Twojej wygody, podczas Twojego logowania przez funkcję TASCAM ID lub dostęp do naszej strony internetowej za pomocą ograniczonych technologii śledzenia
 • takich jak pliki cookie, historia Twoich zakupów lub użytkowania Zarejestrowanych Produktów.
 • (7) Aby zapobiec lub zaradzić nieuczciwym działaniom lub nadużyciom, takim jak działania niezgodne z prawem i/lub naruszenie praw lub własności którejkolwiek ze stron, lub podjąć niezbędne środki w celu przeprowadzenia dochodzenia w celu zachowania praw Twoich, naszych lub osób trzecich.
 • (8) Aby sprawdzić w ramach audytów lub ankiet wymaganych przez przepisy prawa, umowy i zasady rachunkowości oraz inne uzasadnione potwierdzenia
 • (9) Podstawą prawną dla celów wymienionych w punktach 1 do 6 jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 I a) RODO, w każdym innym przypadku podstawą prawną jest nasz nadrzędny, prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 I f) RODO.
 • (10) W przypadku, gdy będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu innym niż powyższe, poinformujemy Cię indywidualnie o celu ich wykorzystania.

3. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Nie ujawnimy ani nie udostępnimy uzyskanych od Ciebie danych osobowych żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków objętych którymkolwiek z poniższych punktów.

 • (1) Kiedy uzyskamy Twoją uprzednią zgodę;
 • (2) Gdy wymagają tego przepisy ustawowe lub wykonawcze;
 • (3) Gdy dane osobowe są ujawniane naszym podwykonawcom, gdy jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi itp. w zakresie celów użytkowania;
 • (4) Gdy dostarczamy i udostępniamy dane osobowe naszym spółkom należącym do naszej grupy w zakresie niezbędnym do osiągnięcia jasno określonych dla Ciebie celów użytkowania;
 • (5) Gdy jest to konieczne do ochrony praw lub własności Spółki, Twoich lub innych osób trzecich, a uzyskanie Twojej zgody jest trudne;
 • (6) Gdy jest to konieczne dla zaawansowanego zdrowia publicznego lub zdrowego rozwoju dzieci, a uzyskanie Twojej zgody jest trudne;
 • (7) Gdy konieczna jest współpraca przy pracach statutowych wymaganych przepisami prawa i regulacjami wykonywanymi przez jakiekolwiek urzędy państwowe lub samorządowe lub ich podwykonawców, a uzyskanie Twojej zgody jest utrudnione; lub
 • (8) Gdy biznes lub prawa i obowiązki mają zostać przejęte między Spółką a innymi spółkami w związku z fuzją lub podziałem spółki lub innymi.

4. Przekazywanie danych osobowych za granicę

(1) Twoje dane osobowe dotyczące Twojego TASCAM ID będą przechowywane na następujących serwerach za granicą:

 • Lokacja Serwera: Stany Zjednoczone
 • Nazwa usługi serwerowej: serwer chmurowy Amazon Web Services, system bazy danych i strony internetowej zawierający obsługę poczty (określany jako "AWS service")
 • Usługodawca i kraj lokalizacji:
  Amazon Web Services, Inc. (wraz z powiązanymi firmami, zwany “AWS”)
  P.O. Box 81226
  Seattle, WA 98108-1226
  http://aws.amazon.com
 • Umowne środki ochrony danych osobowych z kontrahentami: AWS świadczy usługi AWS na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w tym standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską), która przewiduje podjęcie odpowiednich technicznych, organizacyjnych i umownych środków ochrony.

Warunki umowy o powierzenie świadczenia usług AWS spełniają wymagania umowne stawiane kontrahentowi zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a certyfikacja wystarczalności jest przyznana. Ocenia się, że spełnia wymogi dotyczące środków uzupełniających, które należy podjąć w przypadku wniosku o dostęp do danych ze strony państwa będącego agencją publiczną, co może wymagać rozważenia przy przeprowadzce do kraju, który go nie otrzymał.

(2) Twoje dane osobowe dotyczące Twojego TASCAM ID mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług w Japonii w celu przetwarzania danych i wsparcia technicznego IT.

Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Japonii w ramach Ogólnej Ochrony Danych. Umowa przetwarzania, która zapewnia umowne środki ochrony, jest zawierana między nami a podmiotami przetwarzającymi, w tym podwykonawcami przetwarzania w Japonii.

Bezpieczeństwo transmisji danych

Aby chronić bezpieczeństwo twoich danych podczas transmisji, stosujemy techniki szyfrowania (SSL) za pośrednictwem HTTPS, które są zgodne z najnowszą technologią.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców w związku z przetwarzaniem danych w celu wykonywania procesów. W szczególności zaangażowaliśmy dostawców usług w celu hostingu naszej strony internetowej.

Stosunki umowne są ustanawiane z naszymi usługodawcami, którzy spełniają wymogi art. 28 RODO; postanowienia umowne zawierają wymagane ustawowo punkty dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

V. Wykorzystanie technologii śledzenia

Google Analytics

Ta strona używa Google Analytics, usługi analityki internetowej Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: „Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, np. w formie plików tekstowych, które są przechowywane na twoim komputerzei pozwalają na analizę użycia strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie o twoim użyciu tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics jest opartena Art. 6 par. 1 punkt f) RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i reklam.

Anonimizacja IP

W związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie, twój adres IP będzie uprzednio ukryty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach wg umowy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowychprzypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam ukryty. W imieniu operatora tej witryny, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, podsumowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu, operatorowi strony. Adres IP przesłany z twojej przeglądarki, jako część Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi od Google.

Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager na niektórych naszych stronach. Usługa ta pozwala na zarządzanie tagami stron internetowych poprzez interfejs. Google Tag Manager korzysta wyłącznie z tagów. Oznacza to, że nie używa plików cookie i nie gromadzi danych osobistych. Google Tag Manager wyzwala inne tagi, które kolejno, mogą zbierać dane, jednak Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli tagi zostały wyłączone na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje to skuteczne w przypadku wszystkich tagów śledzących, jeśli są one implementowane za pomocą Google Tag Manager. Więcej informacji o Google Tag Manager znajdziesz klikając w ten link: https://support.google.com/tagmanager

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w następujący link i wybranie „Odrzuć”. Spowoduje to ustawienie pliku cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu informacji o użytkowniku podczas odwiedzania tej witryny.

Otwórz banner cookie

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analitycznej witryny Matomo w celu analizy wizyt użytkowników na tej stronie. Na potrzeby tej analizy pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze. Jeśli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ta strona korzysta z Matomo z rozszerzeniem ,AnonymizeIP’. Skraca to adres IP przed jego przesyłaniem. Dlatego nie można połączyć adresu IP bezpośrednio z konkretną osobą. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w połączeniu z Matomo nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez nas. Program Matomo jest projektem typu open-source. Więcej informacji na temat ochrony danych dotyczących zewnętrznego dostawcy usług można znaleźć na matomo.org/privacy-policy/.

Informacje o sprzeciwie: tutaj możesz zdecydować, czy unikalny plik cookie do analizy sieci, może zostać umieszczony w przeglądarce, aby umożliwić operatorowi witryny gromadzenie i analizowanie różnych danych statystycznych. Jeśli zdecydujesz się tego nie robić, kliknij poniższy link, aby umieścić dezaktywacyjny plik cookie Matomo w przeglądarce.

Sprzeciw

VI. Media społecznościowe / Wtyczki

Wtyczka YouTube

Nasza witryna używa wtyczek od YouTube, który jest zarządzany przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Ave., San Bruno, CA94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, serwis pozwala powiązać Twoje zachowanie związane z przeglądaniem, bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec poprzez wylogowanie się z twojego konta YouTube. YouTube jest używany, aby pomóc w uatrakcyjnieniu naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 pkt. (1) f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wtyczki Facebook (przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”)

Nasza strona zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook mogą być rozpoznane dzięki logo Facebook lub przyciskowi „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć na https://developers.facebook.com/docs/plugins/

When you visit our site, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty na naszej witrynie z twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, jak Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebook: https://facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem Facebook, wyloguj się z konta Facebook.

Wtyczka SoundCloud

Na naszych stronach mogą być zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK). Wtyczki SoundCloud na naszej stronie można rozpoznać po logo SoundCloud. Gdy odwiedzasz naszą stronę, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud. Pozwala to na otrzymywanie informacji przez SoundCloud o twojej wizycie na naszej stronie z twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, gdy jesteś zalogowany na swoje konto SoundCloud, możesz połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem SoundCloud. Oznacza to, że SoundCloud może powiązać wizyty na naszych stronach z twoim kontem. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jako dostawca tych stron, nie posiadamy wiedzy o zawartości przesyłanych danych, ani w jaki sposób są one wykorzystywane przez SoundCloud. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności SoundCloud, odwiedź stronę https://soundcloud.com/pages/privacy

Jeśli nie chcesz, aby SoundCloud powiązał twoją wizytę na naszej stronie z twoim kontem SoundCloud, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta SoundCloud.

Wtyczka Instagram

Nasza strona zawiera funkcje serwisu Instagram. Są one oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, możesz kliknąć na przycisk Instagram aby połączyć zawartość naszej strony z twoim profilem Instagram. Oznacza to, że Instagram może powiązać wizyty na naszych stronach z twoim kontem użytkownika. Jako dostawca tej strony, wyraźnie zaznaczamy, że nie dostajemy informacji o zawartości transmitowanych danych, ani ich wykorzystania przez Instagram. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Wtyczka Zendesk

Korzystamy z czatu lub systemu wsparcia od dostawcy Zendesk, Inc. (dalej: „Zendesk”), 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, w celu szybszego i sprawniejszego przetwarzania zapytań użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Zawarliśmy z usługodawcą umowę o zlecone przetwarzanie danych, która w sposób wiążący określa podstawowe warunki ochrony Twoich danych z usługodawcą.

W ramach przetwarzania za pośrednictwem Zendesk dane mogą być przekazywane do USA. W celu ustanowienia poziomu ochrony danych odpowiadającego prawu europejskiemu również w USA stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone wcześniej przez Komisję Europejską. Ponadto Zendesk zobowiązał się do przestrzegania różnych standardów w ramach umowy Tarcza Prywatności, która zapewnia dodatkową ochronę (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

W ramach formularzy kontaktowych wbudowanych w Zendesk mogą być zbierane i przetwarzane następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • Historia czatu
 • Inne dane osobiste, w zależności od podanych szczegółów (np. numer telefonu)

Następujące dane są gromadzone i przetwarzane przy użyciu plików cookie Zendesk:

 • Adresy IP
 • Kraj pochodzenia
 • Odwiedzane strony
 • Czas odwiedzin na stronach

Więcej informacji znajdziesz na stronie polityki prywatności Zendesk:
https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

Zendesk wykorzystuje dane użytkowników wyłącznie do technicznego przetwarzania wniosków zgodnie z naszymi instrukcjami i nie przekazuje ich osobom trzecim. Aby móc używać Zendesk, musisz przynajmniej podać poprawny adres e-mail. Możliwe jest używanie pseudonimu. Po prostu wpisz wybraną nazwę jaką mamy się do Ciebie zwracać. W trakcie obsługi zgłoszeń serwisowych może być konieczne zebranie dalszych danych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Korzystanie z Zendesk jest opcjonalne i służy poprawie i przyspieszeniu obsługi klienta. Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania przez Zendesk, oferujemy alternatywne sposoby składania zgłoszeń serwisowych, np. e-mailem, telefonem, faksem lub pocztą.

VII. Korzystanie z plików cookie.

Pliki cookie są wykorzystywane w ofercie naszej strony. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez twoją przeglądarkę i przechowywane na twoim komputerze. Korzystanie z plików cookie pozwala zaprojektować ofertę witryny w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Na przykład, możliwe jest rozpoznanie użytkownika na czas trwania sesji, bez konieczności ciągłego ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i są usuwane po zakończeniu sesji. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt. (1) f) RODO.
Niektóre pliki cookie, które wykorzystujemy, są kasowane bezpośrednio po zamknięciu twojej przeglądarki ("sesyjne pliki cookie"). Inne pliki cookie, pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie ("trwałe pliki cookie").

Przetwarzanie danych, w związku z plikami cookie, które służą jedynie ułatwieniu funkcjonalności naszej oferty internetowej, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 pkt. (1) f) RODO.

Jeśli nie życzysz sobie używania plików cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę aby zapobiec przechowywaniu plików cookie. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszych stron internetowych.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z art. 15–21 RODO możesz skorzystać z następujących praw w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów RODO.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Możesz zażądać korekty niekompletnych lub nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności z jednego z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.
 • Cofasz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie twoich danych.
 • Zastrzegłeś sobie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia nie ma jednak zastosowania, jeżeli usunięcie jest sprzeczne z uzasadnionym interesem administratora. Może to na przykład obejmować:

 • Dane osobowe wymagane do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Usunięcie nie jest możliwe z powodu obowiązku przechowywania danych.

O ile danych nie można usunąć, możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych (w następujący sposób).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych, jeśli:

 • Kwestionujesz poprawność danych i dlatego musimy sprawdzić ich poprawność.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych i zamiast tego żąda ograniczenia użycia.
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych, ale nadal potrzebujesz ich w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione interesy przeważają nad twoimi interesami.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, masz prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane innemu administratorowi bez utrudniania przez nas, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody i za pomocą zautomatyzowanych procesów.

Prawo do odstąpienia od umowy

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) e) lub f) RODO, z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na jednym z tych warunków. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

IX. Ustawowe terminy usuwania danych

O ile nie ma zastosowania ustawowy obowiązek przechowywania, dane zostaną usunięte lub zniszczone, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu przetwarzania danych. Do przechowywania danych osobowych mają zastosowanie różne terminy. Na przykład, dane mające znaczenie podatkowe są zazwyczaj przechowywane przez dziesięć lat, podczas gdy inne dane są zwykle przechowywane przez sześć lat zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego. Ponadto, okres przechowywania można również ustalić na podstawie ustawowych okresów przedawnienia, które mogą zasadniczo wynosić np. trzy lata w przypadku art. 195 i nast. niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB), a w niektórych przypadkach nawet do trzydziestu lat.

X. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO. Właściwym organem nadzorczym, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, jest inspektor ochrony danych osobowych dla regionu, w którym nasza firma ma swoją siedzibę.

XI. Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa (zgodnie z art. 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach, „TMG”). Jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność (art. 8–10 TMG). Nie narusza to obowiązku usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu otrzymania wiedzy o faktycznym naruszeniu prawa. Natychmiast usuniemy odpowiednie treści, gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator strony internetowej jest zawsze odpowiedzialny za treść powiązanych stron internetowych. Powiązane strony internetowe zostają sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie linkowania. W chwili linkowania nie znaleziono treści niezgodnych z prawem. Nie jest jednak możliwe bieżące sprawdzanie zawartości powiązanych stron internetowych, bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Natychmiast usuniemy odpowiednie linki, gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa.

Ostatnio zmodyfikowane: 2022-06-24 14:35:43 UTC