Instrukcje i inne dokumenty

  Data Język Wielkość
Owner’s Manual
Revision B
07.08.2014 en 2,1 MB

Oprogramowanie systemowe / układowe

  Data Język Wielkość
v1.08 Release Note
24.03.2022 en 3 KB
System firmware v1.08
24.03.2022 en 336 KB
Drive Firmware T.6C (update for T.6B only)
15.07.2021 en 932 KB
Drive Firmware T.4J (update for T.4D, T.4E, T.4F, T.4H only)
15.07.2021 en 914 KB
Drive Firmware T.2P (update for T.2G, T.2J, T.2K, T.2N only)
15.07.2021 en 905 KB
How to update the firmware
15.05.2017 en 62 KB
vT.4H Release Notes
15.05.2017 en 2 KB
Drive firmware vT.4H
15.05.2017 en 913 KB
v1.01 Release Notes
12.03.2015 en 64 KB
Firmware v1.01
12.03.2015 en 527 KB
Drive firmware vT.2N
12.03.2015 en 1,3 MB

Obrazy

  Data Język Wielkość
Front view
1600 x 448 px (=13.5 x 3.8 cm @ 300 dpi)
23.04.2014 en 154 KB
Left angle view
1600 x 449 px (=13.5 x 3.8 cm @ 300 dpi)
23.04.2014 en 146 KB
Rear view
1600 x 371 px (=13.5 x 3.1 cm @ 300 dpi)
23.04.2014 en 173 KB
Remote control
588 x 1600 px (=5 x 13.5 cm @ 300 dpi)
23.04.2014 en 339 KB

Schematy i pliki DXF

  Data Język Wielkość
DXF file
04.12.2014 en 1 MB