Proszę aktywować JavaScript w przeglądarce, aby ta strona wyświetlała się poprawnie.

Wszystkie nasze produkty są wielokrotnie testowane i dostosowywane, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku, z której słynie Tascam. Dlatego dostosowywanie stałych wartości i stosowanie rezystorów cienkowarstwowych lub filtrów, w celu zmniejszenia szumów zasilania i innych zakłóceń, to tylko niektóre z wielu kroków, jakie podjęliśmy w celu poprawy współczynnika zniekształceń i stosunku sygnału do szumu.

Dzisiaj mamy trzy różne architektury obwodów zaimplementowane w naszych produktach.

HDIA (High Definition Instrumentation Architecture)

Typ: Wzmacniacz instrumentalny

HDIA posiada wzmacniacz instrumentalny o ultra niskim poziomie szumów, zastosowany w pierwszym etapie sekcji wzmacniacza mikrofonowego, zapewniający doskonały EIN, stosunek S/N, współczynnik zniekształceń i ogólną charakterystykę częstotliwościową. Taka architektura zapewnia duży zakres wzmocnienia, a charakterystyki brzmieniowe są utrzymywane nawet po zwiększeniu wzmocnienia.

Tascam HDIA Logo

Ultra HDDA (High Definition Discrete Architecture)

Typ: Dyskretny

Wykorzystując dyskretne komponenty, układ Darlingtona i układ zasilania prądem stałym są stosowane w pierwszym etapie wzmacniacza mikrofonowego. Taka architektura pozwala na mniejszy wpływ sygnałów wejściowych na wahanie impedancji zasilacza i oferuje szeroki zakres wzmocnienia z ulepszonym współczynnikiem CMRR i S/N.

Tascam Ultra-HDDA Logo

HDDA (High Definition Discrete Architecture)

Typ: Dyskretny

Pierwszy etap wzmacniacza mikrofonowego składa się z dyskretnych elementów i wykorzystuje starannie dobrane tranzystory, które osiągają poprawę EIN.

Tascam HDDA Logo

Określenia i definicje

EIN (Równoważny szum wejściowy)

EIN to wartość szumu generowanego we wzmacniaczu, który zostanie dodany do sygnałów wejściowych.

Zasadniczo reprezentuje on najmniejszy poziom sygnału, jaki może obsłużyć urządzenie i jest jednym z najważniejszych parametrów wykorzystywanych do wyrażania wydajności sprzętu audio, np. przedwzmacniaczy mikrofonowych.

S/N (Stosunek sygnału do szumu)

Stosunek S/N jest kolejnym ważnym parametrem, który wyraża wydajność sprzętu audio. Porównuje on poziom sygnału z ilością towarzyszącego mu szumu. Im wyższa wartość (większa niż 0 dB), tym mniejszy szum.

Odpowiedź częstotliwościowa

Pasmo przenoszenia jest często obrazowane na wykresach lub wyrażane w liczbach i wskazuje zakres pasma częstotliwości akustycznych, jakie może obsłużyć sprzęt. Na wykresie, idealna charakterystyka częstotliwościowa jest pokazana jako linia, która przechodzi na wprost od niskich do wysokich częstotliwości i reprezentuje bardziej naturalny i czysty dźwięk. W przykładzie liczbowym "20 Hz do 20 kHz ±6 dB” i “20 Hz to 20 kHz ±1 dB”, ten drugi jest bliższy ideałowi.

CMRR (Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego)

CMRR jest miarą zdolności do odrzucania lub tłumienia wejściowych składowych szumowych w symetrycznych wzmacniaczach wejściowych i innych urządzeniach wykorzystujących wzmacniacze różnicowe. Im wyższy wskaźnik CMRR, tym lepiej działa produkt audio w środowiskach o wysokiej interferencji elektromagnetycznej.Dobry przedwzmacniacz może prawie całkowicie wyeliminować składowe interferencyjne, działające na oba przewody linii symetrycznej.

Ostatnio zmodyfikowane: 2022-06-24 14:42:59 UTC