Tascam LA-40 MKIII został stworzony głównie w celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy profesjonalnym sprzętem audio a półprofesjonalnym sprzętem konsumenckim. Składa się z czterech wejść i wyjść RCA (-10 dBV, niesymetryczne) jak również z czterech wejść i wyjść XLR (+4 dBu/-20 dBu, symetryczne) które pozwalają użytkownikowi na podłączenie np. czterech ścieżek wielościeżkowego rejestratora (wejścia i wyjścia) do symetrycznego miksera, zapewniając optymalny poziom i zgodność impedancji. Macierz przełączników pozwala również na łączenie kanałów, pozwalając na użycie konwertera jako dystrybutora wzmacniającego do rozdzielenia sygnałów na wiele rejestratorów lub na potrzeby dźwięku wielostrefowego.

Przełączniki na panelu dolnym pozwalają na wybór nominalnego poziomu spośród +4 dBu lub -20 dBu dla każdego kanału, a dokładne i łatwe dopasowanie poziomów jest możliwe dzięki potencjometrom ± 12dB na panelu przednim. Diody LED na panelu przednim informują o obecności sygnału na każdym z kanałów. LA-40 MKIII posiada również przełącznik uziemienia dla każdego kanału i przełącznik główny aby zapobiec pętli mas.

Główne cechy w skrócie

  • 4 kanały z niesymetrycznymi wejściami RCA i symetrycznymi wyjściami XLR
  • 4 kanały z symetrycznymi wejściami XLR i niesymetrycznymi wyjściami RCA
  • Nominalny poziom XLR do wyboru pomiędzy +4 dBu a -20 dBu
  • Potencjometry wzmocnienia dla każdego kanału na panelu przednim (±12 dB)
  • Dioda LED sygnału dla każdego kanału
  • Przełączniki uziemienia dla każdego kanału i przełącznik główny
  • Funkcja dystrybutora wzmacniającego: Jeden sygnał wejściowy mono może być skierowany do wszystkich czterech kanałów wyjściowych lub jeden sygnał wejściowy stereo może być skierowany do dwóch kanałów każdy (RCA do XLR i XLR do RCA)
  • Wbudowany zasilacz sieciowy, nie potrzeba zasilacza zewnętrznego
  • Obudowa do montażu w racku 1U

Dane techniczne

Wejścia i wyjścia (niesymetryczne do symetrycznych)
Wejścia 4 złącza RCA (niesymetryczne)
  Impedancja wejściowa 23 kΩ (gdy wszystkie przełączniki INPUT LINK są w pozycji OFF)
5,7 kΩ (gdy wszystkie przełączniki INPUT LINK są w pozycji ON)
  Nominalny poziom wejściowy –10 dBV, ±1 dB
  Maksymalny poziom wejściowy +4,8 dBV
  Poziom wskaźnika detekcji –36 dBV lub więcej (przełącznik OUTPUT LEVEL ustawiony na +4 dB lub –20 dB)
Wyjścia 4 złącza typu XLR (symetryczne, Pin 1 = ground, Pin 2 = hot, Pin 3 = cold)
  Impedancja wyjściowa 94 Ω
  Nominalna impedancja obciążenia 10 kΩ
  Minimalna impedancja obciążenia 600 Ω
  Nominalny poziom wyjściowy +4 dBu, ±1 dB (przełącznik OUTPUT LEVEL ustawiony na +4 dB)
–20 dBu, ±1 dB (przełącznik OUTPUT LEVEL ustawiony na -20 dB)
  Maksymalny poziom wyjściowy +23 dBu
Wejścia i wyjścia (symetryczne do niesymetrycznych)
Wejścia 4 złącza typu XLR (symetryczne, Pin 1 = ground, Pin 2 = hot, Pin 3 = cold)
  Impedancja wejściowa 54 kΩ (gdy wszystkie przełączniki INPUT LINK są w pozycji OFF)
13,5 kΩ (gdy wszystkie przełączniki INPUT LINK są w pozycji ON)
  Nominalny poziom wejściowy +4 dBu, ±1 dB (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na +4 dB)
–20 dBu, ±1 dB (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na -20 dB)
  Maksymalny poziom wejściowy +30 dBu (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na +4dB)
+8 dBu (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na +20dB)
  Poziom wskaźnika detekcji -22 dBV lub więcej (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na +4dB)
-46 dBV lub więcej (przełącznik INPUT LEVEL ustawiony na -20dB)
Wyjścia 4 złącza RCA (niesymetryczne)
  Impedancja wyjściowa 200 Ω
  Nominalna impedancja obciążenia 10 kΩ
  Minimalna impedancja obciążenia 1 kΩ
  Nominalny poziom wyjściowy –10 dBV, ±1 dB
  Maksymalny poziom wyjściowy +18 dBV
Wydajność audio
Zakres TRIM ±12 dB
Stosunek sygnał/szum (przy poziomach nominalnych) 90 dB(A) (20 kHz LPF)
87 dB(A) (20 Hz HPF i 20 kHz LPF)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
(1 kHz, przy poziomach nominalnych)
0,005 % lub mniej
Odpowiedź częstotliwościowa (przy poziomach nominalnych) 20 Hz – 100 kHz, ±3 dB
Przesłuchy
(1 kHz, nominalne poziomy, obciążenie 600 Ω)
–90 dB
Inne specyfikacje
Wymagane zasilanie 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy 6 W
Wymiary (Sz. × Wys. × Gł.) 483 mm x 44 mm x 280 mm
Waga 3 kg

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnio zmodyfikowane: 2020-09-11 09:06:58 UTC